<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
BGI BOLLARDS

HIGH SECURITY BOLLARD

    BGI B5000/B3120 Bollard แท่งเสาสกัดกั้นรถยนต์ระบบออโตเมติกนำเข้าจากประเทศ อิสราเอล ได้รับมาตรฐาน PAS 68 จาก TRL ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบที่ได้รับการรับรองในสหราชอาณาจักร PAS 68 เป็นมาตรฐานสูงสุดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ Bollards โดยต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการสกัดกั้นรถบรรทุกหนัก 7.5 ตัน ที่วิ่งมาปะทะด้วย ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปัจจุบัน BGI B5000/B3120 Bollard ได้รับการยอมรับและนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ในหลายๆประเทศ โดนเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการสำคัญ และสถานที่ทางทหาร หรือสถานที่ ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก

    BGI B5000/B3120 Bollard ขับเคลื่อนขึ้น-ลงด้วยระบบไฮโดรลิคหรือแรงดันอากาศ ใช้เวลาเพียง 4 - 6 วินาทีในการ ยกตัวขึ้นถึงระดับสูงสุด เพื่อให้สามารถสกัดกั้นรถยนต์ที่จะบุกรุกเข้ามาได้อย่างทันท่วงที และสามารถเก็บลงสู่ระดับพื้นผิวถนน เมื่อต้องการให้รถยนต์สัญจรผ่าน มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม สามารถติดตั้งได้โดยไม่ทำให้ภูมิทัศน์ที่ดีของสถานที่ เสียไป และด้วยกลไกการปลดปล่อยลูกสูบภายในที่เป็นสิทธิบัตรของ BGI ทำให้สามารถซ่อมบำรุง bollards ได้โดยไม่ต้องถอด ชิ้นส่วน แต่หากจำเป็นก็สามารถถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกโดยไม่ต้องขุดถึงพื้นล่าง นอกจากนี้ยังออกแบบเป็นพิเศษให้มีการระบาย น้ำที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่า น้ำแข็ง ฝุ่น หรือน้ำฝนไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ bollard

Product