<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
PPA ANPR

High Security PPA ANPR

     ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงที่สุดในประเทศไทย มีความถูกต้องในการอ่านป้ายทะเบียนมากกว่า 95% สามารถรองรับป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ออกโดยกรมขนส่งฯได้ทุกประเภท ระบบฯ นี้จะช่วยให้ในการบันทึกข้อมูลรถยนต์ที่เข้า-ออกได้โดยอัตโนมัติ ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลย้อนหลังเพียง 1 วินาทีซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อยมากและสะดวกสบายยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับการหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิด และยังสามารถสร้างข้อมูล Blacklist เพื่อให้ระบบฯแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ของคุณ

REF.

Product