ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ

ALPR

ALPR: Automatic License Plate Recognition

ความแม่นยำสูงสุด ใช้งานได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกล้องวงจรปิดด้วยเทคโนโลยี Image Processing เพื่อการตรวจสอบรถยนต์ เข้า-ออก ทุกคันโดยอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลรถยนต์ย้อนหลัง เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยด้วยความสามารถแจ้งเตือนรถยนต์เฝ้าระวัง และระบบคัดแยกรถยนต์บุคคลภายใน – ภายนอก อัตโนมัติ สามารถทำงานได้ทั้งกลางวัน-กลางคืน พิสูจน์คุณภาพด้วยผลงานการใช้งานกับหน่วยงานสำคัญหลายแห่ง

Untitled design (1)

หลายประเทศ

รองรับป้ายทะเบียนทุกประเทศ ASEAN

คัดแยก

รถยนต์บุคคลภายใน-ภายนอก

ทุกเวลา

สามารถทำงานได้ทั้งกลางวัน-กลางคืน

พิสูจน์แล้ว

ใช้งานกับหน่วยงานสำคัญแล้วหลายแห่ง