ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ

ALPR

ALPR: Automatic License Plate Recognition

ความแม่นยำสูงสุด ใช้งานได้จริง
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกล้องวงจรปิด
ด้วยเทคโนโลยี Image Processing
เพื่อการตรวจสอบรถยนต์ เข้า-ออก ทุกคัน
โดยอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
ในการสืบค้นข้อมูลรถยนต์ย้อนหลัง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยความสามารถแจ้งเตือนรถยนต์เฝ้าระวัง
และระบบคัดแยกรถยนต์บุคคลภายใน – ภายนอก อัตโนมัติ สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
พิสูจน์คุณภาพด้วยผลงานการใช้งาน
กับหน่วยงานสำคัญหลายแห่ง

Untitled design (1)

หลายประเทศ

รองรับป้ายทะเบียนทุกประเทศ ASEAN

คัดแยก

รถยนต์บุคคลภายใน-ภายนอก

ทุกเวลา

สามารถทำงานได้ทั้งกลางวัน-กลางคืน

พิสูจน์แล้ว

ใช้งานกับหน่วยงานสำคัญแล้วหลายแห่ง