ระบบตรวจจับใบหน้าบุคคล

Face Recognition

Face Recognition

ระบบตรวจจับใบหน้าบุคคล เพิ่มศักยภาพกล้องวงจรปิดให้สามารถวิเคราะใบหน้าบุคคล เข้า – ออกได้ ด้วยเทคโนโลยี deep learning สามารถคัดแยกบุคคลภายใน ภายนอกได้โดยอัตโนมัติ สามารถแจ้งเตือนทันที ที่ตรวจพบบุคคลเฝ้าระวัง (Blacklist) หรือ บุคคลที่ไม่ใช่บุคคลภายใน (Non-Member)

Untitled design (5)