จัดบูธอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของบริษัท Adamant-Creation

หอประชุมกองทัพอากาศ